освіта зно англійська мова

Завдання Та Відповіді На Тести Зно З Англійської Мови Освіта Ua

Прослуховуючи текст перший раз, виберіть картинку, що відповідає правильній, на вашу думку, відповіді. Перед другим прослуховуванням ще раз уважно роздивіться картинки. Варіанти is amusing і has amused не узгоджуються граматично з контекстом. Дієслово to amuse в англійській мові вживають із прямим додатком.

Інші варіанти – light (світлий, неважкий(вантаж)), basic (основний, головний), natural (природний, справжній) – не відповідають змісту тексту. Інші наведені варіанти відповіді – cuisine (кухня, кулінарне мистецтво), meal (прийняття їжі), course (страва під час обіду – на перше, на друге тощо) – не відповідають змісту речення. Серед запропонованих варіантів відповіді (А future (майбутнє), В road (дорога, шлях), С event (подія, пригода), D run (перебіг, продовження)) лише варіант D run відповідає контексту і тому є єдиною правильною відповіддю до завдання. У цьому реченні нбракує частини, яка продовжує думку першої його частини щодо стосунків, і ключовим тут є слово «якість». Тому, переглянувши запропоновані варіанти відповідей, можемо сказати, що лише варіант F but it has turned out that quantity matters (але виявилось, що кількість має значення) відповідає змісту цього речення і підходить граматично. Уважно прочитайте запитання та варіанти відповідей до нього, спробуйте передбачити основний зміст тексту для прослуховування.

  • Вам необхідно вибрати правильний варіант відповіді на запитання.
  • Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за всі критерії «а.
  • За підсумками тестування Український центр оцінювання якості освіти надсилає загальноосвітнім навчальним закладам результати тестування кожного учасника з англійської мови, які зараховуються як результати державної підсумкової атестації.
  • Адже після дієслова imply (у цьому випадку у формі Past Simple – meant) у значенні «мати на меті» завжди вживають інфінітив із часткою to.

Під час вибирання правильної відповіді аналізуйте не лише зміст речення, у якому пропущено слово, а й речення, що передують йому або розташовані відразу за ним. Завдання складається з основи та трьох або чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А. Адже після дієслова mean (у цьому випадку у формі Past Simple – meant) у значенні «мати на меті» завжди вживають інфінітив із часткою to. Серед запропонованих варіантів відповіді правильним є to clear. Варіант to be clear не підходить, бо в ньому представлено інфінітив у пасивній формі.

Матеріали Дляпідготовки

Зверніть увагу, що правильною відповіддю буде симптом, якого саме НЕМАЄ. Серед запропонованих тверджень є uncover surprising ties of your fellows (виявити неочікувані зв’язки ваших приятелів). Ключовими в оголошенні є фрази We are hiring (Ми наймаємо), Full-time/Part-time (повна зайнятість/часткова зайнятість).

освіта зно англійська мова

Інші варіанти – modified (змінений), removed (переміщений, віддалений), balanced (урівноважений) не відповідають контексту й не підходять граматично. Інші варіанти – pick at (вертіти в руках), pick out (вибирати), choose on (набирати) – не відповідають контексту. Для заповнення пропуску в реченні Egg-and-spoon race originated at the finish of the 19th century within the United Kingdom. (Мета перегонів дуже_____… – перенести яйце на ложці й перетнути фінішну лінію…) потрібно використати варіант відповіді simple– простий, нескладний.

Зно З Англійської Мови Складали Понад One Hundred Twenty Тис Осіб

У завданні потрібно заповнити пропуск словом, вибравши необхідне за граматичною формою серед чотирьох варіантів (А–D). Відповідно до почутого правильним є варіант відповіді the distinction in Mexican people’s styles of clothing (контраст у стилях одягу мексиканських людей). Нагадуємо, що під час проходження тесту абітурієнт не може мати при собі будь-яких засобів зв’язку, пристроїв зчитування, лрцояо тести онлайн оброблення, збереження та відтворення інформації, друкованих і рукописних матеріалів, що не передбачені процедурою тестування. Після виконання завдань цієї частини сертифікаційної роботи абітурієнти зможуть виконувати завдання наступних частин у довільному порядку. Відповідь на нього потрібно написати у бланку відповідейБ. Частина «Читання» містить22завдання різних форм; відповіді на них треба позначити у бланку відповідейА.

У тексті йдеться про відомий магазин старовинних товарів у Східному Лондоні. Відповідно до почутого вибираємо правильний варіант відповіді. На картинках до завдання three зображено дівчинку, яка кашляє, дівчинку, яка вимірює температуру і дівчинку, яка тримається за живіт.

Частина «читання» (tasks 4- Містить 22 Завдання Різних Форм Відповіді На Ці Завдання Позначають У Бланку Відповідей А

І лише варіант A do (виконувати, спричиняти), який утворює словосполучення to do the worst factor, абсолютно вписується в речення і є правильною відповіддю. Прослуховуючи текст перший раз, намагайтеся почути інформацію, про яку йдеться в кожному твердженні. Вирішіть, правдивим чи неправдивим є кожне твердження відповідно до почутого тексту. Після другого прослуховування виберіть остаточний варіант правильної відповіді.

Ключовими фразами у цьому тексті є «We make a guide out of your manuscript» – «ми зробимо книгу з твого рукопису», «write and ship your work» – «пиши й надсилай твою роботу». А серед запропонованих варіантів відповідей знаходимо варіант F Publishing services («послуги видавництва»), що відповідає змісту тексту. Серед наданих варіантів відповіді варіанти С anyone та D everyone означають живу істоту.